filip

Filip Milošević MLB

Advokat

Oblasti rada:
- Kompanijsko pravo i M&A
- Privredno pravo
- Rešavanje sporova
- Plovidbeno pravo & Transport
- Radno pravo
- TMT

Contact:
e-mail: f.milosevic@lawmilos.rs
tel: +381 11 3441 161
      +381 11 3448 548
vCard (download)

linkedin

Filip je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirao (Master of Law and Business) na Bucerius Law School & Otto Beisheim School of Management. Pohađao je i nekoliko specijalističkih kurseva iz oblasti prava EU, SAD i uporednog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pored radnog iskustva u Advokatskoj kancelariji Milošević, Filip je godinu dana radio u Privrednom sudu u Beogradu kao sudski pripravnik. Međunarodno advokatsko iskustvo je stekao radeći kao pripravnik u međunarodnoj advokatskoj kancelariji iz SAD-a (u Hamburgu). Svoje pravno umeće Filip je razvio u različitim M&A i due diligence projektima, kao i transakcijama sa elementom inostranosti. Učestvovao je u različitim komercijalnim i investicionim arbitražnim postupcima kao pravni savetnik, ali je sedeo i sa druge strane stola postupajući kao sekretar veća u ad hoc arbitražama. Filip zastupa klijente u domaćim i međunarodnim sporovima u oblasti plovidbe, transporta i osiguranja. Njegov portfolio obuhvata i različite ugovore u privredi, kao i rad sa internet inkubator investicionim fondovima i sa startup-ovima i zajedničkim ulaganjima.

Filip je član Advokatske komore Beograda (2009) i Udruženja za arbitražno pravo (2013). Tečno govori engleski jezik i ima napredno znanje poslovnog nemačkog jezika.